Toggle عنوان تاریخ دانلود
default آمادگی شغلی (253 دانلود) دانلود
default آمادگی ورود به بازار کار (262 دانلود) دانلود
default انجام طرح های پژوهشی مقدماتی (253 دانلود) دانلود
default بکارگیری پداگوژی در آموزش های فنی و حرفه ای (290 دانلود) دانلود
default تربیت مربي خلاقيت و نخبه پروري كودك و نوجوان(سطح پيشرفته) (259 دانلود) دانلود
default تربیت مربی خلاقیت و نخبه پروری كودك و نوجوان(سطح مقدماتی) (257 دانلود) دانلود
default تهیه و تدوین طرح کسب و کار (264 دانلود) دانلود
default خلاقیت و نو آوری در محیط کار (252 دانلود) دانلود
default دانلود استاندارد ارزیابی طرح های توجیهی فنی - اقتصادی - مالی (258 دانلود) دانلود
default كاربینی (251 دانلود) دانلود
default مدیر مهد کودک (255 دانلود) دانلود
default مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) (258 دانلود) دانلود
default مربي هوش حركتي ويژه افراد با نيازهاي خاص و عام (257 دانلود) دانلود
default مربی سواد آموزی(سطح دو) (254 دانلود) دانلود
default مربی سواد آموزی(سطح سه) (239 دانلود) دانلود
default مربی سواد آموزی(سطح یک) (263 دانلود) دانلود
default مربی مهد کودک (251 دانلود) دانلود
default مشاور مشاغل (238 دانلود) دانلود
default مشاوره و هدايت آموزشی (238 دانلود) دانلود
default پژوهشگر (238 دانلود) دانلود