درخواست دوره تعاونی ها

مدیر محترم شرکت تعاونی...!

لطفاً جهت درخواست دوره های آموزشی و مهارت افزایی اعضای تعاونی خود، نامه درخواست دوره را به صورت رسمی در سربرگ شرکت، ممهور به مهر شرکت و همراه نام دوره درخواستی، نام افراد متقاضی دوره، کد ملی افراد و شماره تماس آنها تنظیم نموده پس از اسکن از طریق فرم حاضر ارسال نمایید.

لیست دوره های مخصوص تعاونی ها را از اینجا ببینید: لیست آموزش های مهارتی حقوقی تعاونی ها

لطفا اطلاع تماس را به دقت وارد نمایید. مسئولان آموزشگاه در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است

ورودی نامعتبر است