آموزشگاه فنی و حرفه ای پلکان موفقیت جام

پیشرو در سبک های نوین آموزشی و محتوای آموزشی کاربردی و به روز

عبدالحکیم مصطفایی

فوق لیسانس مدیریت.

دارای کد تدریس از اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی وسازمان فنی وحرفه ای .
مدرس دوره های آموزشی قانون کار.
تدریس دوره های آموزش ایمنی و بهداشت کار زیر نظر گروه تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار شمال شرق کشور (مشهد مقدس).

 

دوره های اموزشی این استاد

نام سطح تاریخ انتشار
ارزیابی طرح های توجیهی فنی - اقتصادی-مالی 1970-01-01 00:00:00
آمادگی ورود به بازار کار 1970-01-01 00:00:00
آمادگی شغلی 1970-01-01 00:00:00
آشنایی با قانون کار 1970-01-01 00:00:00