آموزشگاه فنی و حرفه ای پلکان موفقیت جام

پیشرو در سبک های نوین آموزشی و محتوای آموزشی کاربردی و به روز

احسان اسماعیلی

احسان اسماعیلی مدیر و موسس رایا کوچ
مدرس و کوچ کسب و کار و سبک زندگی

برگزاری بیش از ۱۲۰۰ جلسه کوچینگ و ۸۰۰ نفر ساعت آموزش کوچینگ و شخصیت شناسی
دانش آموخته الکترونیک دانشکده فنی مشهد – مدیریت صنعتی سازمان مدیریت صنعتی
دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار آموزش عالی امین
دانش آموخته دوره کوچینگ تحول آفرین corporatepotential انگلستان
عضو هیات موسس، مدیر اجرایی و آموزش آرنا کوچینگ (کوچینگ دانش بنیان)
طراح و مدرس برنامه آموزشی کوچ های حرفه ای
مجری اولین دوره آموزشی کوچینگ شرق کشور
مدیر اجرایی تیم بازرسین خودرو خراسان شرکت بازرسی و مهندسی ایران
سرممیز فرآیند مورد تائید بر اساس الزامات سایپا
مجری دوره های آموزشی توانمندسازی بازرسین خودرو خراسان
مشاور سیستم ها و روش ها و بهبودهای سازمانی
 
 

دوره های اموزشی این استاد

نام سطح تاریخ انتشار
تهیه و تدوین طرح کسب و کار 1970-01-01 00:00:00
دوره مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) 1970-01-01 00:00:00