آموزشگاه فنی و حرفه ای پلکان موفقیت جام

پیشرو در سبک های نوین آموزشی و محتوای آموزشی کاربردی و به روز

مهدی زیبایی

رییس گروه مالیاتی


مدرک تحصیلی:

لیسانس حسابداری . دانشجو ترم آخر ارشد حسابرسی

امور اجرایی:

مدرس دانشگاه علمی کاربردی سالهای ۹۵.۹۶ رشته های حسابداری و حسابرسی دولتی.
مدرس کلاس های فنی وعملی  تحریر دفاتر در دانشگاه آزاد تربت جام

۲۲ سال سابقه خدمت در اداره امور مالیاتی در حوزه مالیاتی حقوق . شرکت ها . ارث .مشاغل .و ارزش افزوده

دوره های اموزشی این استاد

نام سطح تاریخ انتشار
قوانين و مقررات مالیاتی تعاونی ها و تنظيم اظهار نامه 1970-01-01 00:00:00
آشنایی با قوانین و مقررات امور مالیاتی در حوزه کسب و کار 1970-01-01 00:00:00
مالیات بر ارزش افزوده 1970-01-01 00:00:00