راهکارهای بهبود فضای کسب و کار

  • تعداد دانش پژوهان این دوره : 60
  • استاد: سید مجتبی قرشی
  • سطح: مبتدی
  • قیمت: 2,000,000 ﷼

توضیحات

وضعیت فضای کسب‌و‌کار از جمله موضوعات تأثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. این موضوع از عوامل مهمی تاثیر می‌پذیرد و بر زمینه‌های گوناگونی اثر می‌گذارد. با توجه به اهمیت موضوع، مراجع نظارتی کشورها و سازمان‌های بین‌المللی همواره این موضوع را بررسی و پایش کرده‌اند و راهکارهای عملیاتی مورد‌نیاز را به منظور بهبود، به آن‌ها آن ارائه می‌کنند.

فهرست مندرجات

بازدید
سطح
اصول فنون مذاکره
مدیریت بازاریابی
شیوه های راه اندازی کسب و کار جدید
آموزش راهکارهای توسعه و گسترش کسب و کارهای موجود
مدیریت منابع انسانی
رفتار سازمانی
مدیریت مالی و حسابداری در کسب و کارهای اقتصادی

قیمت

مدت و قیمت دوره قیمت
نامحدود: 2,000,000 ﷼

استاد

سید مجتبی قرشی

در شهریورماه ۵۶ در مشهد به دنیا آمدم ، در سال ۷۴ در رشته ریاضی فیزیک از دبیرستان دکترشریعتی دیپلم گرفتم، اگرچه که رشته ام ریاضی بود اما به سبب علاقه به علوم انسانی و بخصوص علوم سیاسی ، این رشته را انتخاب نموده و مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد این رشته را در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و مقطع دکتری را در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور گذزاندم، اینجانب ازسال ۹۳ در دانشگاههای تربت جام به تدریس دروس مختلف پرداخته و همچنین برخی از دروس کارآفرینی را نیز در موسسه پلکان موفقیت جام تدریس نموده ام.

وضعیت فضای کسب‌و‌کار از جمله موضوعات تأثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. این موضوع از عوامل مهمی تاثیر می‌پذیرد و بر زمینه‌های گوناگونی اثر می‌گذارد. با توجه به اهمیت موضوع، مراجع نظارتی کشورها و سازمان‌های بین‌المللی همواره این موضوع را بررسی و پایش کرده‌اند و راهکارهای عملیاتی مورد‌نیاز را به منظور بهبود، به آن‌ها آن ارائه می‌کنند.