امروزه در مباحث بين المللي از تعاوني ها به عنوان الگويي مناسب در زمينه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورها نامبرده شده و در چشم انداز تا سال 2030 رفيعترين جايگاه براي اين بنگاهها به عنوان "الگويي جهاني" براي رشد و توسعه ترسيم گرديده است. علاوه بر اين با گذر و نظر بر شعار جهاني با رويكرد" تعاون پيشرو آينده بهتر"، اهميت و جايگاه تعاون نه تنها در بخشهاي اقتصادي، اجتماعي بلكه در سياست گذاريهاي جهاني بر همگان آشكار ميگردد.

کارشناس پرورش کودکان خالق شغلی است در حوزه خدمات آموزشی که قادر به شناسایی مولفه های خالقیت در انسانها، تطبیق نظریه های خالقیت با توجه به شرایط بومی کودک، تطبیق مهارتهای خالقیت با مراحل رشد کودک با فراهم نمودن شرایط محیطی مطلوب جهت پرورش خالقیت در کودکان، به کارگیری ابزار های پرورش خالقیت در کودکان و در نهایت پیاده سازی شیوه های آموزشی خالقیت در کودکان می باشد. کارشناس پرورش کودکان خالق با مربیان مهد کودک و مربیان پرورش مدارس در ارتباط می باشد.

در این روزها دانشجویان و افراد علاقه‌مند به تحقیق و پژوهش برای انجام پک پژوهش دانشگاهی و یا تحقیق مورد نیازشان نیازمند به مهارت‌های پژوهشی دارند.

یکی از سیاستهای اشتغال از شیوه های غیر مستقیم سیاستهای فعال بازار کار ارائه خدمات مشاوره آموزشی است که می تواند به همراه کار آموزی در مراکز اثرات فراوانی برای کارجویان ارتقای بهره وری شاغلین داشته باشد در حقیقت خدمات مشاوره آموزشی- شغلی ابزار مهمی برای مبارزه با بیکاری بلند مدت داشته باشد. ارائه خدمات مشاوره و هدایت آموزشی و شغلی در حقیقت ایجاد ارتباط و پلی است بین بازر کار و بازار حرفه آموزی که با ارائه اطلاعات مناسب و به هنگام متقاضیان علاقمند و مستعد علاوه بر کمک به تصمیم گیری در انتخاب شغل مناسب از طریق انتخاب صحیح حرفه آموزشی، باعث اشتغال پذیری و سازگاری با شغل و محیطهای کار می شود.

متقاضیان برای شرکت در آزمون آموزشیاری نهضت سواد آموزی باید دارای یکسری شرایط عمومی و اختصاصی باشند. شرایط لازم برای ثبت نام در آزمون به شرح زیر است:

    آزمون داخلی فقط یکبار توسط وزارتخانه برگزار می شود لذا داوطلبان فاقد حدنصاب ، از ادامه مراحل دیگر استخدامی حذف خواهند شد و به همکاری آنها خاتمه داده می شود.

اگر از سر و کار داشتن با بچه ها لذت برده و می خواهید نقشی مدیریتی داشته باشید، این شغل مناسب شماست.مهد کودک به مرکز یا موسسه یا کانون فرهنگی – تربیتی اطلاق می شود که مسئولیت نگهداری، مراقبت، پرورش و فراهم نمودن زمینه بروز رشد استعدادهای کودکان تا سن قبل از ورود به دبستان را بر عهده دارند که با توجه به مدت فعالیت روزانه، جغرافیای فعالیت و نوع خدمات دارای انواع ذیل می باشد: