بیایید به پداگوژی نگاهی بیندازیم. پداگوژی یعنی راه و روش مربی گری ، تعلیم دادن به دیگران و در واقع نوعی معلمی است. جالب است که در دهخدا پداگوژی تربیت نوجوانان از لحاظ اخلاقی ، علمی ، بدنی تعریف شده است.تا سال ها پیش روش تدریس و ابزارهای آموزش اهمیتی نداشتند و مهم وجود معلمانی تنها برای تدریس بود به هر شیوه انتخابی خودشان! چه برسد به اینکه صحبتی از استراتژی های آموزشی در بین باشد!سازمان فنی حرفه ای به عنوان یکی از سازمان هایی که بسیار تلاش می کند آموزش های دیده شده به درد بازار کار بخورند ، از این شیوه آموزشی تربیت مدرس رونمایی کرد.


در این روش به مهارت جو و نه دانش آموز یا دانشجو ، مهارت یاد داده می شود یعنی از طریق نگاه انتقادی به هر چیز می داند چطور ماهی بگیرد و شما اجازه می دهید خودش ماهیگیری کند.

اگر ذهن افراد درگیر فرایندهای یادگیری و خلاقیت هایی که در ذهنش دارد بشود ، بهتر رشد خواهد کرد و شما به عنوان معلم مدرس یا همان پداگوژیست ، کج فهمی های یادگیری و موانع را از سر راه برمیدارید. تا چند سال آینده ممکن است تمامی معلمان مجبور به گذراندن دوره پداگوژی شوند زیرا دیگر دنیا آن شکلی نمانده که شما در کودکی تجربه کردید!

شما در دوره پداگوژی با برنامه ریزی برای تدریس ، روش ها و تکنیک های آموزش مهارت ها ، نحوه ی گرفتن بازخورد درست از مهارت جو و با فناوری های مورد استفاده در آموزش آشنا می شوید. روش های غلط را اصلاح می کنید و حتی می توانید این آموزش ها را ضمن انجام کار تخصصی هر فرد به وی بدهید.

 در قدیم شاگرد باید کاملا از معلم حرف شنوی داشت و حق هیچ اظهار نظر یا مشارکتی نداشت امروزه شما به عنوان یک معلم وظیفه شکوفایی بقیه را بر عهده دارید.

 پداگوژی از ترکیب synergogy یعنی با هم کار کردن و agogus یعنی رهبری ایجاد شده است. شما به عنوان مربی حتی در بین مهارت جوها ارتباط برقرار می کنید و کاری می کنید آنها خود یاد بگیرند و خودشان را اصلاح کنند.

تدریس به کمک فنون پداگوژی تکنیک قدیمی یا خود  ساخته ای نیست و بر اساس استانداردهای آموزشی روز دنیا ایجاد شده است که در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله فرانسه ، سازمان یونسکو ، اروپا ، الجزایر پذیرفته شده و با این فنون در حال تدریس به کودکان شان هستند. در جهان مدارس پیشرو به وجود آمدند که دیگر مدیر مدرسه آن نقش کهنه قدیمی تزیینی را ندارد. این مدارس حتی نیازهای جامعه و کودکان را خودشان تغییر می دهند و از لحاظ اقتصادی ، رویدادهایی که برگزار می کنند ، تعاملات موجود درون خود و جذب پول توانسته اند مفهوم یادگیری را به کل عوض کرده و بازتعریف نمایند.

ایده مدارس هوشمند از همین پداگوژی گرفته شده تا کودکان عصر اطلاعاتی در همین عصر آموزش ببینند. شما هر مهارتی که دارید می توانید مدرک مربیگری فنی حرفه ای (پداگوژی) را در همین مهارت کسب کنید و به صورت الکترونیکی به دیگران آموزش دهید و کسب درآمد کنید.

حتی اگر هیچ مهارتی ندارد تحصیلات دانشگاهی شما برای گرفتن مدرک مربی گری کافیست در پداگوژی هر آنچه لازم است را به شما آموزش می دهیم تا بتوانید بهترین مدرس شهرتان شوید.

با گذراندن این دوره کارت مربیگری خود را به همراه گواهینامه اخذ شده دریافت می کنید.

دوره آموزش هجده ماهه تربیت مربی (برابر ۲۸۰۰ ساعت) معادل ۸ سال تجربه کاری برای شما محسوب می شود.

شما با پشت سر گذراندن این دوره قادر به تدریس در آموزشگاه های فنی حرفه ای خواهید بود.