متقاضیان برای شرکت در آزمون آموزشیاری نهضت سواد آموزی باید دارای یکسری شرایط عمومی و اختصاصی باشند. شرایط لازم برای ثبت نام در آزمون به شرح زیر است:

    آزمون داخلی فقط یکبار توسط وزارتخانه برگزار می شود لذا داوطلبان فاقد حدنصاب ، از ادامه مراحل دیگر استخدامی حذف خواهند شد و به همکاری آنها خاتمه داده می شود.


شرایط شرکت در آزمون آموزشیار نهضت سواد آموزی

    داشتن تابعیت ایرانی
    اعتقاد به دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی
    التزام به قانون اساسی
    داشتن کارت پاین خدمت یا معافیت برای داوطلبان آقا
    داشتن سلامت جسمی و روحی
    نداشتن سابقه جزایی
    عدم اعتیاد
    عدم وجود ممنوعیت استخدام در دستگاه های اجرایی
    دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی یا مدرک همتراز
    داشتن حداقل 20 و حداکثر 40 سال سن

    ملاک شرکت در این آزمون دارا بودن مدرک دانشگاهی است و دانشجویان دوره کارشناسی و کاردانی شرایط ثبت نام در این آزمون را نخواهند داشت.

مواد آزمون آموزشیار نهضت سواد آموزی

در ادامه مطلب به پاسخ سوال داوطلبان در رابطه با چگونه آموزشیار نهضت سواد آموزی شویم و منابع آزمون خواهیم پرداخت. افراد درصورت داشتن شرایط عمومی و اختصاصی برای شرکت در آزمون می توانند ثبت نام خود را بصورت اینترنتی انجام دهند و در زمان مقرر به حوزه امتحانی تعیین شده مراجعه نمایند. مواد آزمون عمومی و اختصاصی به شرح زیر است :

    کسب حد نصاب لازم در آزمون داخلی به منزله قبولی و استخدام آموزش و پرورش تلقی نخواهد شد و استخدام افراد با در نظرگرفتن شرایط دیگر از جمله اعمال امتیازات عوامل امتیازآور ، فرم امتیاز بندی انجام خواهد گرفت.

مواد آزمون عمومی

کلیه سوالات عمومی و اختصاصی دارای ضریب یک می باشد.

    فناوری اطلاعات و مهارت های هفتگانه ICDL
    ریاضی و آمار مقدماتی
    زبان و ادبیات فارسی
    معارف اسلامی
    زبان انگلیسی عمومی
    اطلاعات عمومی ، هوش و توانمندی های ذهنی

مواد آزمون اختصاصی

    اصول و فلسفه تعلیم و تربیت
    روان شناسی پرورشی
    روان شناسی رشد
    روشها و فنون تدریس
    اندازه گیری ، سنجش و ارزشیابی آموزشی

پس از برگزاری آزمون داخلی ، نمرات آزمون به تفکیک دروس عمومی و اختصاصی محاسبه خواهد شد و حدنصاب معادل 50 درصد نمره کل امتحان با ارزش وزنی 40 درصد برای دروس عمومی و 60 درصد برای دروس اختصاصی است.