آموزشگاه فنی و حرفه ای پلکان موفقیت جام

پیشرو در سبک های نوین آموزشی و محتوای آموزشی کاربردی و به روز

اصول و مبانی کارآفرینی

  • تعداد دانش پژوهان این دوره : 60
  • استاد: سید مجتبی قرشی
  • سطح: مبتدی
  • قیمت: 2,000,000 ﷼

توضیحات

از دیر باز تا کنون، منافع اقتصادي و کسب درآمد، مورد توجه بشر بوده، اما امروزه به دلیل شتاب گرفتن روند تغییر و تحولات محیطی، افزایش میزان رقابت و محدود شدن هر چه بیش تر منابع در دسترس، شکل سنتی کسب و کارها پاسخگوي نیاز جوامع براي ایجاد مزیت ها ي رقابتی قدرتمند اقتصادي نیست. توجه به کار آفرینی و اینکه کار آفرینان چگونه با فعالیت هایشان بر اقتصاد یک کشور اثر میگذارند، از جمله موضوعات مهمی است که در جهت دستیابی به رشد و توسعه پایدار، ذهن افراد و جوامع را به خود مشغول کرده است.

باتوجه به اهمیت فز اینده ي کار آفرینی، از دانشجویان و فراگیران دوره کوتاه مدت اصول و مبانی کارآفرینی انتظار می رود با مبانی اصلی کار آفرینی آشنا باشند و نیز نحوه ي برنامه ریزي، استقرار و مدیریت کسب و کارهاي جدید را بیاموزند .

در این دوره آموزشی ضمن آشنایی با مفاهیم و مبانی کار آفرینی، تلاش می شود با رویکردي کاربردي مطالب پایه و اساسی مورد نیاز بر اي راه اندازي کسب و کار ارائه شود  و اقدامات مورد نیاز بر اي راه اندازي یک کسب و کار جدید و یا توسعه ي کسب و کار فعلی مورد بررسی واقع شود.

فهرست مندرجات

بازدید
سطح
کارآفرینی و نقش آن در حل مسیله و خلاقیت
کارآفرینی سازمانی و سازمان کارآفرین
کارآفرینی و برنامه های کسب و کار
بهبود شیوه های مدیریتی و ارزش آفرینی در سازمان
مدیریت و توسعه کارآفرینی و منابع انسانی
راهکارهای توسعه کارآفرینی
کارآفرینی و فناوری اطلاعات
کارآفرینی و توسعه بنگاه های کسب و کار کوچک و متوسط
فرصت ها و چالش های پیشروی کارآفرینی

قیمت

مدت و قیمت دوره قیمت
نامحدود: 2,000,000 ﷼

استاد

سید مجتبی قرشی

در شهریورماه ۵۶ در مشهد به دنیا آمدم ، در سال ۷۴ در رشته ریاضی فیزیک از دبیرستان دکترشریعتی دیپلم گرفتم، اگرچه که رشته ام ریاضی بود اما به سبب علاقه به علوم انسانی و بخصوص علوم سیاسی ، این رشته را انتخاب نموده و مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد این رشته را در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و مقطع دکتری را در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور گذزاندم، اینجانب ازسال ۹۳ در دانشگاههای تربت جام به تدریس دروس مختلف پرداخته و همچنین برخی از دروس کارآفرینی را نیز در موسسه پلکان موفقیت جام تدریس نموده ام.

از دیر باز تا کنون، منافع اقتصادي و کسب درآمد، مورد توجه بشر بوده، اما امروزه به دلیل شتاب گرفتن روند تغییر و تحولات محیطی، افزایش میزان رقابت و محدود شدن هر چه بیش تر منابع در دسترس، شکل سنتی کسب و کارها پاسخگوي نیاز جوامع براي ایجاد مزیت ها ي رقابتی قدرتمند اقتصادي نیست. توجه به کار آفرینی و اینکه کار آفرینان چگونه با فعالیت هایشان بر اقتصاد یک کشور اثر میگذارند، از جمله موضوعات مهمی است که در جهت دستیابی به رشد و توسعه پایدار، ذهن افراد و جوامع را به خود مشغول کرده است.

باتوجه به اهمیت فز اینده ي کار آفرینی، از دانشجویان و فراگیران دوره کوتاه مدت اصول و مبانی کارآفرینی انتظار می رود با مبانی اصلی کار آفرینی آشنا باشند و نیز نحوه ي برنامه ریزي، استقرار و مدیریت کسب و کارهاي جدید را بیاموزند .

در این دوره آموزشی ضمن آشنایی با مفاهیم و مبانی کار آفرینی، تلاش می شود با رویکردي کاربردي مطالب پایه و اساسی مورد نیاز بر اي راه اندازي کسب و کار ارائه شود  و اقدامات مورد نیاز بر اي راه اندازي یک کسب و کار جدید و یا توسعه ي کسب و کار فعلی مورد بررسی واقع شود.